ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม สำหรับสถานศึกษาที่มีนักเรียน ตั้งแต่ 20 คนขึ้นไป  เพื่อสร้างความอุ่นใจให้กับผู้ปกครอง ช่วยแบ่งเบาค่ารักษาพยาบาลสำหรับสถานศึกษา

จุดเด่นผลิตภัณฑ์

  • คุ้มครองครอบคลุม เสียชีวิต ทุพพลภาพ รวมถึงการรักษาพยาบาล เนื่องจากอุบัติเหตุ
  • จ่ายเงินทดแทน 2 เท่า ของจำนวนเงินเอาประกันภัยอุบัติเหตุ หากประสบภัยขณะที่กำลังโดยสารในยานพาหนะสาธารณะขนส่งทางบก
  • ขยายความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาล 100% สำหรับอุบัติเหตุที่เกิดขณะขับขี่ หรือซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ 
  • คุ้มครอง 24 ชั่วโมง ทั้งในและนอกสถานศึกษา 

แผนความคุ้มครอง

รายชื่อโรงพยาบาลเครือข่ายประกันกลุ่ม AIA : ดาวน์โหลด

          หากทางโรงเรียนมีข้อสงสัย หรือมีความสนใจ และต้องการทราบข้อมูลเกี่ยวกันความคุ้มครองเพิ่ม สามารถติดต่อเราเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะ

ให้เราช่วยแนะนำแบบประกันที่เหมาะกับนักเรียนของคุณ ง่ายๆ แม้ไม่เคยทำประกันมาก่อน

แนะนำแผนประกันที่เหมาะสม

เพราะแผนประกันต่างๆ นั้นมีมากมาย ลูกค้าส่วนใหญ่จะไม่รู้ว่าแผนประกันชีวิต แบบไหนที่ตรงกับความต้องการของตนเอง เรายินดีบริการวางแผนความคุ้มครองให้เหมาะสมให้ตรงกับความต้องการของคุณ

ให้คำปรึกษาฟรี !

เรายินดีให้คำปรึกษาในการวางแผนความคุ้มครองประกันชีวิต ประกันสุขภาพ ประกันโรคร้ายแรงต่างๆ เพื่อให้ลูกค้าได้เข้าใจถึงผลประโยชน์ที่ได้รับ อย่างชัดเจนและถูกต้องที่สุด ก่อนการทำประกัน

ดูแลบริการหลังการขาย

เราเป็นทีมตัวแทนประกันชีวิต ทีมงานของเราจะคอยดูแลบริการลูกค้าหลังการขายตลอดอายุสัญญา เพราะว่าตัวแทน คือคนสำคัญที่จะทำให้ลูกค้ารู้สึกอุ่นใจ เมื่อถึงเวลาที่จำเป็นต้องใช้ประกัน

Made with love by  ♥ TheePlans  | Copyright ©  All rights reserved.

เว็บไซต์นี้ไม่ใช่เว็บไซต์ของบริษัท เอไอเอ จำกัด (เอไอเอ) หากต้องการติดต่อ เอไอเอ กรุณาคลิก www.aia.co.th